Adonia Bemanning

Adonia Bemanning

Adonia Bemanning

Få personal med kompetens på specifika tjänster
eller utveckla din arbetsplats med hjälp av verksamhetsutvecklare

Hos Adonia har vi flera olika kompetenser att erbjuda; socialsekreterare, behandlingspersonal, handledare, terapeuter eller chefer på olika nivåer.

All personal har formell kompetens både inom handläggning, arbetsledning och behandling. Oavsett om ni behöver hjälp med ett kortare vikariat eller är i behov av långsiktiga boende- och behandlingslösningar kan Adonia hjälpa till.

Adonias verksamhetschef tillika er kontakt har själv erfarenhet av socialt arbete och kan därför snabbt sätta sig in i samtliga behov.

Adonia kan även erbjuda verksamhetsutveckling för enskilda enheter eller större arbetsplatser. Utifrån systemteoretiska grundantaganden kan arbetsplatsen få stöd i grupputveckling eller kring sin arbetsmiljö genom praktiska övningar och stöd.

Adonia erbjuder kollektivavtal för alla anställda för att ni som kund ska känna att de konsulter som är hos er är väl omhändertagna, försäkrade och kollektivt anslutna.

Förutom bemanning kan Adonia även erbjuda utbildningssatsningar inom FREDA och Patriark.

Adonia kan även utföra utredningar enligt Kälvesten för kommuners räkning.

”Vi hade konsult på arbetsledande position. Denne var mycket noggrann, oerhört kunnig, lojal och ambitiös. Konsulten tog ett ekonomiskt ansvar, införde nya förhållningssätt, ökade och avsevärt förbättrade samverkan mellan handläggarna och övriga delar av organisationen.

Konsulten hade ett mycket gott bemötande och ett behagligt sätt.”

Beställare, anställd hos socialtjänsten