Boende med behandling

Boende med behandling

Boende med behandling

Boende med behandling är ett boende med HVB-liknande karaktär men utan HVB-tillstånd. 12 platser med boende i egen lägenhet med närhet till personal som finns i samma byggnad. Möjligheter till utsluss/träningsboende i extern lägenhet efter avslutad behandling. Behandling utifrån missbruk eller psykisk ohälsa eller kombination av dem båda. Hög personalnärvaro och lång erfarenhet av liknande problematik.

Detta är en insatsform för den som är 21+ och i behov av stöd hela dygnet i kombination med behandling.

Boendestödet Adonia erbjuder utformas alltid tillsammans med individen och socialtjänsten. Det varierar stort, från praktiska göromål till att hitta en ny livsstil utan droger eller kriminellt leverne. Trygghet, motivation och anpassning är ledord för den Adonias verksamhet.

Alla får en utsedd kontaktperson som de har tät kontakt med.

Adonia arbetar utifrån ett uppdrag och vårdplan från socialtjänsten. Individens delaktighet är av stor vikt därför skapas genomförandeplanen tillsammans med den enskilde inom fem dagar från placeringen och utifrån signs of saftey. Som socialsekreterare får du utöver gemensamma möten en uppdatering genom månadsrapporter.

Utslussningsboende ökar självständighet

Utslussningsboendet är ett utvecklingssteg i riktning mot ökad självständighet. Det handlar om att ta nästa steg vidare efter färdig behandling. Tillsammans med en kontaktperson från Adonia arbetar brukaren med stabilisering av sitt liv. 

En utmaning som Adonia tar sig an tillsammans är att skapa struktur i vardagen; Sömn, hygien, sysselsättning och meningsfulla aktiviteter är en strävan till exempel genom motiverande samtal för att få den boende att delta i någon form av utbildning, praktik eller arbete. Adonia uppmuntrar och hjälper individer till fysisk aktivitet och träning om de vill.

Kompetens, trygghet och kontinuitet

I Adonias boende med behandling stöttas varje brukare av ett kunnigt team. Våra medarbetare är välutbildade inom socialt och psykiatriskt arbete och det finns dessutom specialkompetenser inom de olika teamen. Adonia arbetar med personligt kontaktmannaskap med kontinuerliga samtal och anpassat stöd som skapar trygghet och kontinuitet. Detta ökar förutsättningarna att nå målen.

Adonia kan under boendetiden erbjuda:

Återfallsprevention
Traumamedveten omsorg
Suicidprevention för både Ungdom och Vuxen
Första hjälpen till psykisk hälsa
Active Parenting
LFT, Ledarskapsträning för tonårsföräldrar
RePulse
Connect
Teach
ACT

Har du frågor om boende med stöd eller något annat?

Söker du en annan typ av boende?

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver stöd och omsorg hela dygnet.

Kvinnojour

Kvinnojour är ett jourboende för kvinnor i behov av akut skydd och boende.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.