Kollektivt boende med stöd

Kollektivt boende med stöd

Adonia Omsorg AB > Kollektivt boende med stöd

Boende med behandling

Kollektivt boende med stöd för vuxna är ett boende där du bor i rum med personal på plats dygnet runt. 6-8 platser med möjlighet till utsluss/träningsboende i extern lägenhet när personen är redo för detta. Stöd utifrån missbruk eller psykisk ohälsa eller kombination av dem båda. ÅP och RePulse i kombination med ADL-träning och sysselsättning på plats.

Boendet ligger i Uddevalla och är en insatsform för den som är vuxen och i behov av stöd hela dygnet. Personalen jobbar utifrån medlevandeskap då vi ser att relation är viktigt för en positiv utveckling.

Stödet Adonia erbjuder utformas alltid tillsammans med individen och socialtjänsten. Det varierar stort, från praktiska göromål till att hitta en ny livsstil utan droger eller kriminellt leverne. Trygghet, motivation och anpassning är ledord för Adonias verksamhet i kombination med goda rutiner kring mat, sömn och hygien.

Adonia arbetar utifrån ett uppdrag och vårdplan från socialtjänsten. Individens delaktighet är av stor vikt därför skapas genomförandeplanen tillsammans med den enskilde. Som socialsekreterare får du utöver gemensamma möten en uppdatering genom månadsrapporter.

Utslussningsboende ökar självständighet

Utslussningsboendet är ett utvecklingssteg i riktning mot ökad självständighet. Det handlar om att ta nästa steg vidare efter färdig behandling. Tillsammans med en kontaktperson från Adonia arbetar brukaren med stabilisering av sitt liv. 

En utmaning som Adonia tar sig an tillsammans är att skapa struktur i vardagen; sömn, hygien, sysselsättning och meningsfulla aktiviteter är en strävan till exempel genom motiverande samtal för att få den boende att delta i någon form av utbildning, praktik eller arbete. Adonia uppmuntrar och hjälper individer till fysisk aktivitet och träning om de vill.

Kompetens, trygghet och kontinuitet

I Adonias kollektiva boende med stöd stöttas varje brukare av ett kunnigt team. Våra medarbetare är välutbildade inom socialt och psykiatriskt arbete och det finns dessutom specialkompetenser. Personligt kontaktmannaskap med kontinuerliga samtal och anpassat stöd som skapar trygghet och kontinuitet. Detta ökar förutsättningarna att nå målen.

Adonia kan under boendetiden erbjuda:

Återfallsprevention
RePulse
ASI

Har du frågor om boende med stöd eller något annat?

Söker du en annan typ av boende?

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver stöd och omsorg hela dygnet.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.