Boende med stöd

Boende med stöd

Boende med stöd på vägen till självständighet

Boende med stöd kan innefatta träningsboende, utslussningsboende och lägenheter till utsatta HBTQ-personer. Stödet vi erbjuder utformas alltid tillsammans med brukaren och socialtjänsten. Det varierar stort, från praktiska göromål till att förstå regler eller varför det är viktigt att följa dem. Trygghet, motivation och anpassning är ledord för den här verksamheten. 

Träningsboende för en ny livsstil

Ett så kallat träningsboende fungerar som ett led i en livsstilsförändring. Boendet är alltid alkohol- och drogfritt och brukaren får motiverande samtal med sin kontaktperson för varje steg i nyorienteringen. Vi erbjuder dessutom stöd i kontakten med myndigheter och andra professionella kontakter på vägen, exempelvis psykiatri, frivård, och beroendeklinik.

Adonia har kunskap om psykiska funktionsnedsättningar (depression, ångestsjukdom, ätstörningar och tvångssyndrom med mera) såväl som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (adhd, add, med mera). Vi erbjuder även stöd för att komma in på arbetsmarknaden och den ordinarie bostadsmarknaden.

Utslussningsboende ökar självständighet

Utslussningsboendet är ett utvecklingssteg i riktning mot ökad självständighet. Det kan röra sig om att ta nästa steg vidare efter HVB, familjehem eller behandlingshem. Tillsammans med en kontaktperson från Adonia arbetar brukaren med stabilisering av sitt liv. 

En utmaning som vi tar oss an tillsammans är att skapa struktur i vardagen: kliva upp, passa tider, handla, städa och veckoplanera. Sömnhygien, sysselsättning och meningsfulla aktiviteter arbetar vi också med, till exempel genom motiverande samtal för att få den boende att delta i någon form av utbildning, praktik eller arbete. Vi uppmuntrar och hjälper brukarna till fysisk aktivitet och träning om de vill.

Lägenheter till utsatta HBTQ-personer

Många HBTQ-personer möter intolerans och hat, och behöver därför en fristad, ett nytt sammanhang i en trygg miljö. Förutom boendet erbjuder vi motiverande samtal med en HBTQ-utbildad kontaktperson, liksom stöd för att bryta isoleringen och hantera nya sociala sammanhang. Vi arbetar alltid målinriktat enligt existerande vårdplan och genomförandeplan.

Kompetens, trygghet och kontinuitet

I ett boende med stöd stöttas varje brukare av ett kunnigt team. Våra medarbetare är välutbildade inom socialt arbete och det finns dessutom specialkompetenser inom de olika teamen. Vi arbetar med personligt kontaktmannaskap med kontinuerliga samtal och anpassat stöd som skapar trygghet och kontinuitet. Detta ökar våra förutsättningar att nå målen. Vi har jour och är tillgängliga dygnet runt, året om.

Centrala lägenheter med hög standard

Boende utan stöd erbjuds ofta som akut boende eller jourboende. Därför är det värdefullt med hög tillgänglighet och flexibilitet för att kunna hitta en lösning snabbt och säkert. De flesta av våra lägenheter är vanliga lägenheter i befintliga bostadsområden i Västra Götaland, främst Göteborg men även i Uddevalla, Borås och Ulricehamn, ofta i centrala stan. Samtliga boenden är helt drogfria. Närhet till skolor och aktiviteter ser vi som en nyckelfaktor för att placeringen ska bli lyckad. Därför ser vi också till att alla våra adresser har bra tillgång till kollektivtrafik och ett socialt utbud med caféer, gym, idrottshallar, föreningar, natur med mera. 

När vi inreder lägenheterna är målbilden att vi själva skulle vilja bo där. Alltså ställer vi höga krav på att allting är fräscht och funktionellt. Basmöbleringen kompletterar vi gärna om det finns särskilda behov. 

”Det kunde inte ha varit bättre. Mina kontaktpersoner blev som vänner och fanns alltid till hands. De hjälpte mig till exempel att flytta när det var dags, och att fixa pass och visum för att kunna hälsa på mina föräldrar som jag inte hade träffat på tre–fyra år. Utan Adonia skulle jag nog aldrig kommit så här långt. Jag fick chansen att bo mitt i en storstad, träffa nya människor och nå mina mål.”

Brukare

Har du frågor om boende med stöd eller något annat?

Söker du en annan typ av boende?

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.