Boende med stöd

Boende med stöd

Adonia Omsorg AB > Boende med stöd

Boende med stöd på vägen till självständighet

Boende med stöd är en insatsform för den som är 21+ och i behov av stöttning mot ökad självständighet.

Adonia har möjlighet att erbjuda boende i hyreshus med direktanslutning till personal samt insprängda lägenheter med tillgång till personal via bokade tider eller akuta hembesök.

Boendestödet Adonia erbjuder utformas alltid tillsammans med individen och socialtjänsten. Det varierar stort, från praktiska göromål till att hitta en ny livsstil utan droger eller kriminellt leverne. Trygghet, motivation och anpassning är ledord för den Adonias verksamhet.

Alla får en utsedd kontaktperson som de har tät kontakt med. Utöver det kan de nå personal via beredskap dygnet runt.

Adonia erbjuder stöd i kontakten med myndigheter och andra professionella kontakter på vägen, exempelvis psykiatri, frivård, och beroendeklinik. Även öppenvård i egen regi.

Adonia arbetar utifrån ett uppdrag och vårdplan från socialtjänsten. Individens delaktighet är av stor vikt därför skapas genomförandeplanen tillsammans med den enskilde. Som socialsekreterare får du utöver gemensamma möten en uppdatering genom månadsrapporter.

Träningsboende för en ny livsstil

Ett så kallat träningsboende fungerar som ett led i en livsstilsförändring. Boendet ska vara alkohol- och drogfritt och brukaren får motiverande samtal med sin kontaktperson för varje steg i nyorienteringen. Adonia erbjuder dessutom stöd i kontakten med myndigheter och andra professionella kontakter på vägen, exempelvis psykiatri, frivård, och beroendeklinik samt öppenvård i egen regi.

Adonias personal har kunskap om psykiska funktionsnedsättningar såväl som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Adonia erbjuder även stöd för att komma in på arbetsmarknaden och den ordinarie bostadsmarknaden.

Utslussningsboende ökar självständighet

Utslussningsboendet är ett utvecklingssteg i riktning mot ökad självständighet. Det kan röra sig om att ta nästa steg vidare efter HVB, familjehem eller behandlingshem. Tillsammans med en kontaktperson från Adonia arbetar brukaren med stabilisering av sitt liv. 

En utmaning som Adonia tar sig an tillsammans är att skapa struktur i vardagen; sömn, hygien, sysselsättning och meningsfulla aktiviteter är en strävan till exempel genom motiverande samtal för att få den boende att delta i någon form av utbildning, praktik eller arbete. Adonia uppmuntrar och hjälper brukarna till fysisk aktivitet och träning om de vill.

Kompetens, trygghet och kontinuitet

I ett boende med stöd stöttas varje brukare av ett kunnigt team. Våra medarbetare är välutbildade inom socialt arbete och det finns dessutom specialkompetenser inom de olika teamen. Adonia arbetar med personligt kontaktmannaskap med kontinuerliga samtal och anpassat stöd som skapar trygghet och kontinuitet. Detta ökar förutsättningarna att nå målen. Adonia har beredskap och är tillgängliga dygnet runt, året om.

Har du frågor om boende med stöd eller något annat?

Söker du en annan typ av boende?

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd och behandling

Boende som bedrivs utifrån HVB-liknande förutsättningar.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver stöd och omsorg hela dygnet.

Kvinnojour

Kvinnojour är ett jourboende för kvinnor i behov av akut skydd och boende.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.