Familjehem

Familjehem

Familjehem för dig som har plats i både hjärta och hem.

Familjehem är ett naturlig komplement till våra övriga boenden. Det är en konsulentstödd familjehemsverksamhet för barn och unga, 0-17 år samt vuxna.

För att bli familjehem

För att bli familjehem hos oss måste man ha plats både i sitt hjärta och fysiska hem. Vi utreder enligt Kälvestensmodellen. Har ni en utredning sedan tidigare som vi tar del av räcker det med att vi kompletterar denna. I samband med att vi utreder lämnar ni utdrag ur misstanke och belastningsregistret, social- och kronofogdens register. Dessa utdrag kommer vid fortsatt samarbete efterfrågas en gång om året.

Att vara familjehem hos Adonia

 • Arvodering samt omkostnadsersättning.
 • Minst ett besök var 6:e vecka, tätare initialt.
 • Anpassat stöd av ”er” familjehemskonsulent.
 • Telefonkontakt efter familjens behov.
 • Handledning en gång i månaden
 • Fyra utbildningsdagar per år
 • Beredskapstelefon med tillgänglighet 24 timmar om dygnet

Våra familjehem erbjuds:

 • Familjehemskonsulenter som håller i behandlingsansvaret gällande placeringen, stöd till er som familjehem samt den som håller kontakten med socialtjänsten.
 • Konsulenter utbildade i familjehamshandledning samt systemteori.
 • Grundutbildning i ”Ett hem att växa i”
 • Stöd till familjehemmet i att sätta ihop en ”livsbok” åt de placerade barnet.
 • Visst praktiskt stöd.

Vi arbetar ur ett systemteoretiskt perspektiv där den unges behov och förutsättningar sätts i centrum.

Familjehemskonsulenten ansvarar för att vi alla skall arbeta för att följa målen i vård- och genomförandeplanen.

Är du intresserad av att bli familjehem?