Familjehem

Familjehem

Adonia Omsorg AB > Familjehem

Familjehem för dig som har plats i både hjärta och hem.

Familjehem är ett naturlig komplement till våra övriga boenden. Det är en konsulentstödd familjehemsverksamhet för barn och unga, 0-17 år samt vuxna 18-100 år. Vi erbjuder förutom stadigvarande familjehem även jourhem och behandlingsfamiljer.

För att bli familjehem:

För att bli familjehem hos oss måste man ha plats både i sitt hjärta och fysiska hem. Adonia utreder enligt Kälvestensmodellen. Har ni en utredning sedan tidigare som vi tar del av räcker det med att vi kompletterar denna. I samband med att Adonia utreder lämnar ni utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, socialregister, kronofogdens register, försäkringskassans register och transport-registret.

Adonia kontrakterar inga familjehem utan de familjer vi väljer att samarbeta med är även fria att samarbeta med andra. Den utredning vi gör är ni fria att använda som ni vill.

Att vara familjehem hos Adonia innebär att ni får:

 • Arvodering samt omkostnadsersättning
 • Anpassat stöd samt handledning av ”er” familjehemskonsulent
 • Utbildning Ett hem att växa i, samt viss kompetensutveckling
 • Beredskapstelefon med tillgänglighet 24 timmar om dygnet

Att placera i familjehem hos Adonia:

Matchning är viktigt för oss så vid en placeringsförfrågan gör vi en matchning till något av våra familjehem.

Vi har både familjehem som har många års erfarenhet men även familjehem som är nya men som har erfarenhet med sig av socialt arbete på annat sätt. För oss är det viktigt att familjehemmen kan erbjuda en vardag som kan matchas med specifika individer.

Om vi hittar en matchning så bokar vi ett studiebesök, först med bara socialtjänsten och sedan med den som ska placeras. Därefter bokas datum för inflytt. Vid jourhemsplaceringar så hoppar vi över denna process och där är även matchningen av annan karaktär.

Efter inflytt så skrivs en genomförandeplan tillsammans med familjehemmet och stödet är format efter vad både familjehemmet och socialtjänsten vill.

Våra familjehemskonsulenter har många års erfarenhet av socialt arbete både med barn och vuxna i familjehem men även inom sluten-  och öppenvård.

Är ni intresserade av att veta mer om oss kan ni också titta på vår broschyr, den hittar ni HÄR

Adonia arbetar ur ett systemteoretiskt perspektiv där den placerades behov och förutsättningar sätts i centrum.

Familjehemskonsulenten ansvarar för att alla skall arbeta för att följa målen i vård- och genomförandeplanen.

Är ni intresserade av att bli familjehem?

Skicka in en intresseförfrågan och fyll gärna i BRA-fam materialet.
Materialet återfinner ni HÄR

Kontaktuppgifter:

linda@adonia.se
0721852590

frida@adonia.se
0721852560

Våra familjer:

Adonia familjehem erbjuder familjer specialiserade inom

 • LSS, vilket innebär att de har kunskap och erfarenhet inom LSS
 • Missbruk och kriminalitet, som innebär att det finns en kompetens inom dessa områden, att man har en upparbetad kontakt med öppenvård och möjlighet till sysselsättning då vi ser det som viktigt för en lyckad placering inom dessa kategorier
 • Skydd, där det finns erfarenhet av både heder våld i nära och en vana att hantera skyddade personuppgifter
 • NPF, som innebär att man har en anpassad struktur och vardag anpassad för de med denna problematik

Vi har familjer med både utflyttade- och hemmavarande barn, andra placeringar, ensamstående familjehemsföräldrar och familjer med brevidboende.

Vi har familjehem som är hemmavarande på hel- eller deltid. Vissa av våra familjehem har även möjlighet att erbjuda sysselsättning.

Vi har även familjer med extra kompetens då de både är utbildade inom socialt arbete på olika nivå samt har erfarenhet både av att vara familjehem men även i sitt förvärvsarbete.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Fyll gärna i vårt kontaktformulär om du är intresserad av att veta mer!

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Ditt telefonnummer

  Ditt meddelande (valfritt)

  Hur vill du bli kontaktad?

  Söker du en annan typ av boende?

  Akut boende

  Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

  Boende med stöd

  Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering.

  Boende med stöd och behandling

  Boende som bedrivs utifrån HVB-liknande förutsättningar.

  Boende utan stöd

  Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

  Kvinnojour

  Kvinnojour är ett jourboende för kvinnor i behov av akut skydd och boende.

  Skyddat boende

  Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

  Stödboende

  Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.