Familjehem

Familjehem

Familjehem för dig som har plats i både hjärta och hem.

Familjehem är ett naturlig komplement till våra övriga boenden. Det är en konsulentstödd familjehemsverksamhet för barn och unga, 0-17 år samt vuxna 18-100 år. Vi erbjuder också jourhem samt kontaktfamiljer och avlastningsfamiljer.

För att bli familjehem

För att bli familjehem hos oss måste man ha plats både i sitt hjärta och fysiska hem. Adonia utreder enligt Kälvestensmodellen. Har ni en utredning sedan tidigare som vi tar del av räcker det med att vi kompletterar denna. I samband med att Adonia utreder lämnar ni utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, socialregister, kronofogdens register, försäkringskassans register och LOB-registret. Utdrag från misstanke- och belastningsregistret samt LOB-registret kommer att efterfrågas var sjätte månad.

Att vara familjehem hos Adonia

Att vara familjehem hos Adonia innebär att ni får:

 • Arvodering samt omkostnadsersättning.
 • Minst ett besök var 6:e vecka, tätare initialt.
 • Anpassat stöd av ”er” familjehemskonsulent.
 • Telefonkontakt efter familjens behov.
 • Handledning var sjätte vecka
 • Tre utbildningstillfällen per år
 • Beredskapstelefon med tillgänglighet 24 timmar om dygnet

Våra familjehem erbjuds:

 • Familjehemskonsulenter som håller i behandlingsansvaret gällande placeringen, stöd till er som familjehem samt den som håller kontakten med socialtjänsten.
 • Konsulenter utbildade i familjehemshandledning samt systemteori.
 • Grundutbildning i ”Ett hem att växa i”
 • Stöd i att sätta ihop en ”livsbok” åt de placerade barnet.
 • Visst praktiskt stöd.

Adonia arbetar ur ett systemteoretiskt perspektiv där den unges behov och förutsättningar sätts i centrum.

Familjehemskonsulenten ansvarar för att alla skall arbeta för att följa målen i vård- och genomförandeplanen.

Vi använder oss av Socialstyrelsens material BRA-fam när vi utreder ett nytt familjehem. Materialet återfinner ni HÄR

Är ni intresserade av att veta mer om oss kan ni också titta på vår broschyr, den hittar ni HÄR

Att vara placerad i familjehem

Att bli placerad i familjehem är alltid beslutat av socialtjänsten. Individen matchas då till ett av våra familjehem, och familjehemmet arbetar tillsammans med biologiskt nätverk, socialtjänst samt Adonias konsulenter utifrån en genomförandeplan. All vård har som mål att individen ska bli självständig och ha ett bra liv. Detta utifrån ett boende som ger lugn och trygghet, en fungerande skolgång/daglig sysselsättning, en meningsfull fritid och hjälp med att bygga livsmål utifrån individens speciella behov.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Fyll gärna i vårt kontaktformulär om du är intresserad av att veta mer!

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Ditt telefonnummer

  Ditt meddelande (valfritt)

  Hur vill du bli kontaktad?

  Söker du en annan typ av boende?

  Akut boende

  Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

  Boende med stöd

  Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering.

  Boende med stöd och behandling

  Boende som bedrivs utifrån HVB-liknande förutsättningar.

  Boende utan stöd

  Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

  Kvinnojour

  Kvinnojour är ett jourboende för kvinnor i behov av akut skydd och boende.

  Skyddat boende

  Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

  Stödboende

  Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.