Kvinnojour

Kvinnojour

Vi erbjuder kvinnojour

Kvinnojour är ett akut boende för kvinnor med eller utan barn som är i behov av en snabb placering och har behov av skydd. En svår eller rentav destruktiv situation kräver snabbrörlighet i kombination med pålitlig kompetens och fokus på lösningar.

På vårt kvinnojoursboende finns tillgänglighet till personal dygnet runt. Vi tar även emot kvinnor i aktivt missbruk som är i behov av skydd. Vi ombesörjer även transport till våra boenden.

Med eller utan stöd, efter behov

Även när det måste gå snabbt ska det bli rätt. Dina klienter har olika behov och förutsättningar som behöver tillgodoses med individuella anpassningar. I vårt kvinnojoursboende kan kvinnor få hjälp och stöd utifrån deras specifika situation. De kan även få hjälp med att aktivt söka lägenhet på den orten där de jourplaceras. Detta då Adonia arbetar utifrån Barnkonventionens grundantaganden att barn ska ha en trygg och säker vardag och få skapa sig långa varaktiga relationer som i skolan.

Engagemang och kompetens i balans

Oavsett om det finns ett uttalat stödbehov eller inte, vill Adonia alltid erbjuda extra omsorg till de boende. Alla som bor hos oss ska känna sig trygga och sedda. Att ta sig tid att sitta ner och prata, och hålla regelbunden kontakt, tillhör våra dagliga rutiner. Det personliga engagemanget är lika självklart hos våra medarbetare som deras formella kompetens.

Hög tillgänglighet på våra boenden

Adonia strävar ständigt efter en hög tillgänglighet för att kunna erbjuda akut boende/jourboende. Våra lägenheter ligger alla i Västra Götaland men vi tar emot placeringar från hela Sverige.

De flesta av våra lägenheter är insprängda i vanliga bostadsområden, ofta i centralort. Närhet till skolor och aktiviteter ser vi som en nyckelfaktor för att placeringen ska bli lyckad. Därför ser vi också till att alla våra adresser har bra tillgång till kollektivtrafik och ett socialt utbud med caféer, gym, idrottshallar, föreningar, natur med mera. 

När vi inreder lägenheterna är målbilden att vi själva skulle vilja bo där. Alltså ställer vi höga krav på att allting är fräscht och funktionellt. Basmöbleringen kompletterar vi gärna om det finns särskilda behov.

Språklig kompetens: 

  • svenska
  • engelska
  • spanska
  • farsi/persiska
  • somaliska
  • tigrinja

Kompetens inom våld i nära:

  • FREDA
  • Patriark
  • Trappan

Har du frågor om akut boende eller något annat? 

Söker du en annan typ av boende?

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering.

Boende med stöd och behandling

Boende som bedrivs utifrån HVB-liknande förutsättningar.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver stöd och omsorg hela dygnet.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.