Om

Utveckling i fokus, ett steg i taget

Adonia

Adonia har flera olika boendeformer för att det ska passa just den individen ni söker boende för. Vi samarbetar tätt med de vi får uppdrag av för att kunna erbjuda rätt boende, stöd, behandling, utveckling eller utredning. Detta för att kunna ge stöd till människor med varierande behov.

Adonias mål

En god social arbetsmiljö som ska motverka ohälsa

Utvärdera alla placeringar för att få ett kvalitetsresultat

Utveckla och utbilda oss för att kunna erbjuda mer behandling

Utveckla verksamheten till fler ben att stå på

Vi tror på att hjälpa varandra

Företaget Adonia startade med en önskan att göra världen lite bättre. I grunden fanns en övertygelse om alla människors lika värde och rätten till ett gott liv.  

Engagemanget har nu vuxit till att inrymma så mycket mer. Viljan att få situationer till nåt bättre genomsyrar hela verksamheten, tack vare medarbetare med engagemang och ansvarskänsla. 

Vi ser individens drömmar och behov

Den erfarenhet och kunskap som Adonia samlat genom åren lägger idag grunden för Adonias arbete. Vilken sorts insats det än handlar om arbetar personalen på Adonia alltid professionellt, genomtänkt, systematiskt och långsiktigt hållbart. 

Adonia möter varje människa som en unik individ med en helt egen livshistoria, med unika drömmar och behov.

Ramavtal

 • Konsulentstödd familjehemsvård SKR
 • Stödboende SKR
 • Skyddat boende Vänersborg
 • Skyddat boende Trollhättan
 • Boende med stöd och boende utan stöd Stenungssund
 • Boende med stöd och boende utan stöd Orust
 • Boende med stöd och boende utan stöd Tjörn
 • Boende med stöd och boende utan stöd Lilla Edet
 • Boende med stöd och boende utan stöd Ale
 • Boende med stöd och boende utan stöd Kungälv
 • Boende jour/akut, stöd/habilitering, tränings/referenslägenhet Göteborg
 • Stödboende Göteborg med kranskommuner
 • Konsulentstödd familjehemsvård Göteborg
 • Boende jour/akut, stöd/habilitering, tränings/referenslägenhet Mölndal
 • Konsulentstödd familjehemsvård Borås, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga
 • Konsulentstödd familjehemsvård Skåne, Kronoberg och Halland
 • Skyddat boende Gotland
 • Skyddat boende Växjö
 • Konsulentstödd familjehemsvård Eskilstuna
 • Konsulentstödd familjehemsvård Norrköping
 • Boende med skydd Örebro
 • Boende med stöd Örebro
 • Boende med skydd Hässleholm
 • Konsulentstödd familjehemsvård Lund
 • Skyddat boende Lerum
 • Skyddat boende Malmö
 • Stödboende Ale
 • Konsulentstödd familjehemsvård Mölndal
 • Stödboende för vuxna Uddevalla
 • Skyddat boende Göteborg

Kompetens, metoder och verktyg

Adonias medarbetare är välutbildade inom socialt arbete och kring psykisk ohälsa. Dessutom finns kompletterande specialkompetenser som kan sättas in där de behövs.

I arbetsgrupperna har Adonia personal med utbildning och/eller erfarenhet av arbete med våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, skyddat boende, arbete med familjer samt ångestproblematik, självskadebeteende, ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser.

Det finns även goda grundkunskaper i systemteori och på det erfarenhet av handläggning inom SoL och LVU.

Flera av personalen är utbildade och kan genomföra bedömningar enligt etablerade metoder såsom till exempel ”FREDA” och ”PATRIARK”. Även utbilda inom detsamma. 

Adonia har även en barnkurator som bevakar barnens utveckling och rättigheter samt kan genomföra Trappan.

Återfallsprevention

Adonia kan erbjuda Återfallsprevention för de som bor hos oss, ej är i aktivt missbruk samt har motivation för att sluta risk/missbruka

Materialet utgår från Väckarklockan och är en samtalsserie på 8 delar med ett samtal per vecka.

Språklig kompetens:

 • Svenska
 • Engelska
 • Spanska
 • Albanska
 • Tigrinja

Har du frågor om boendeformer eller lägenheter? 

This is custom heading element

Adonia har lösningar för olika behov

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering.

Boende med stöd och behandling

Boende som bedrivs utifrån HVB-liknande förutsättningar.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver stöd och omsorg hela dygnet.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.