Om

Om

Boende för en bättre värld, ett steg i taget

Adonia samarbetar tätt ihop med socialtjänsten för att erbjuda rätt boende och stöd till människor med varierande behov och förutsättningar. Det är ungdomar, ensamstående och familjer som av olika anledningar behöver boende, med eller utan sociala insatser, och som får bistånd för detta av socialtjänsten.

Adonias mål:

 • Alla som bor hos oss ska känna lugn och trygghet.
 • Ungdomar som bor hos oss ska vara självständiga och självförsörjande när insatsen avslutas.
 • Våra boenden ska hålla en hög standard.
 • Placerande myndigheter och partners ska uppleva oss som professionella, engagerade och kompetenta.
 • Våra medarbetare ska känna stolthet och glädje över sitt arbete.

Vi tror på att hjälpa varandra

Företaget Adonia startade med en önskan att göra världen lite bättre. I grunden fanns en övertygelse om alla människors lika värde och rätt till ett gott liv. Vi tror också på att alla vill göra sitt bästa, men att det ändå ibland blir fel, och att människor då måste hjälpa varandra. 

Gustav Bobeck och Gabriel Johnsson såg att mottagandet av ensamkommande unga flyktingar skulle kunna göras mycket bättre, och insåg att de kunde bidra till en lösning. Denna inställning genomsyrar nu hela verksamheten, tack vare medarbetare som delar grundarnas engagemang och ansvarskänsla. 

Vi ser individens drömmar och behov

Den erfarenhet och kunskap som vi har samlat på oss genom åren lägger idag grunden för vårt arbete. Vilken sorts boende det än handlar om arbetar vi alltid professionellt, genomtänkt, systematiskt och långsiktigt hållbart. 

Vi möter varje människa som en unik individ med en helt egen livshistoria, med unika drömmar och behov. Oavsett om det är en kollega, en socialsekreterare, en ensamkommande eller en bostadslös familj.

Kompetens, metoder och verktyg

Adonias medarbetare är välutbildade inom socialt arbete. Dessutom finns kompletterande specialkompetenser som kan sättas in där de behövs. Hela personalen har utbildning i Motiverande samtal, Våld i nära relationer, HBTQ och strukturerat arbete med ensamkommande med hjälp av ”Hitta Rätt”-materialet.

I arbetsgrupperna har vi personer med utbildning och/eller erfarenhet av arbete med våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, skyddat boende, arbete med familjer samt ångestproblematik, självskadebeteende, ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser. Flera personer är utbildade och kan genomföra bedömningar enligt etablerade metoder såsom till exempel ”FREDA” och ”PATRIARK”. 

Vi har även en barnkurator som bevakar barnens utveckling och rättigheter.

Språklig kompetens:

 • Svenska
 • Engelska
 • Finska
 • Farsi/dari
 • Somaliska
 • Tigrinja

Har du frågor om boendeformer eller lägenheter? 

Adonia har lösningar för olika behov

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar träningsboende, utslussningsboende och lägenheter för utsatta HBTQ-personer.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver ett större hållande i sin vardag än vad ett eget boende med stöd kan ge.