Öppenvård och behandling

Öppenvård och behandling

Adonia Omsorg AB > Öppenvård och behandling

Adonia erbjuder öppenvård inom samtliga typer av boenden

Adonia erbjuder öppenvård inom samtliga typer av boenden. Våra behandlare har en bred kompetens inom socialt behandlingsarbete.

Adonia kan erbjuda familjebehandling, vård och behandling för både barn, unga vuxna och vuxna både gällande psykosociala svårigheter som ångest eller suicidtankar till missbruksvård.  Även föräldrautbildningar för föräldrar boende hos oss eller till föräldrar vars ungdomar bor i vårt stödboende.

Adonia erbjuder även kontaktpersoner som utför de uppdrag som enskilda personer får i bistånd av socialtjänsten.

Vår personals kompetens

Vår personal har utbildning och kan erbjuda behandling utifrån metoder som:

  • ASI, standardiserad bedömningsmetod i intervjuform avsedd för utredning missbruks- och beroende
  • Alkohol- och drogterapi, återfallsprevention
  • Repulse; arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter
  • MI; Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser
  • CPU; Cannabisprogram för ungdomar
  • HAP; Haschavvänjningsprogrammet
  • KBT; kognetiv beteendeterapi utifrån depression, ångest, tvångsproblematik, trauma
  • Suicidprevention