Skyddat boende

Skyddat boende

Skyddat boende med kompetens och professionalism

Skyddat boende är utformat för kvinnor, män, ungdomar och barn som behöver en fristad med skydd mot hot och våld. Adonia kan erbjuda ett säkert och välfungerande boende med stöd som utformas för att tillgodose de enskildas unika behov och önskemål från de placerande socialsekreterarna.

Skyddsåtgärder och arbetsverktyg

Våra skyddsåtgärder innebär att vi anpassar boendet efter behoven genom att tillhandahålla konkreta skyddsanordningar och se till att personalen är utbildad för ändamålet. Vi arbetar enligt ett sunt och medvetet säkerhetstänk och är utbildade för att göra riskbedömningar som utgår från manualerna FREDA (våld i nära relationer) och PATRIARK (hedersrelaterat våld).

Skyddsåtgärder:

 • Anpassat boende
 • Skyddsanordningar
 • Utbildad personal
 • Sunt och medvetet säkerhetstänk
 • Bra kontaktnät
 • God motivation

Särskilda kunskaper för särskilda behov

Vi arbetar målmedvetet för att ligga i framkant inom särskilt viktiga kunskapsområden såsom mänskliga rättigheter, våld i nära relation, hedersproblematik, barnperspektiv och utsatthet för HBTQ-personer.

Specialkunskaper:

 • Mänskliga rättigheter
 • Våld i nära relation
 • Hedersproblematik
 • Utsatthet för HBTQ-personer
 • FN:s barnkonvention

Sund vardag för både barn och vuxna i skyddat boende

Att leva i ett skyddat boende innebär ofta ett stort ingrepp i individernas frihet och normala liv. Adonia stöttar alltid brukarna med självständighet och god hälsa som mål. Vi arbetar aktivt med att ge barn och ungdomar möjligheter till lek och fungerande fritidsaktiviteter, och vi har en barnkurator som bevakar barnens utveckling och rättigheter.

Säkra lägenheter med hög standard

Adonia kan hjälpa kommuner över hela landet med skyddat boende. Lägenheterna är särskilt utvalda för skyddat boende. Samtliga boenden är helt drogfria. När vi inreder lägenheterna är målbilden att vi själva skulle vilja bo där. Alltså ställer vi höga krav på att allting är fräscht och funktionellt. Basmöbleringen kompletterar vi gärna om det finns särskilda behov. 

”Jag träffade mina kontaktpersoner en eller två gånger i veckan beroende på vad jag behövde. Till exempel fick jag läxhjälp, med matte och svenska, och hjälp att hitta en körskola för att skaffa körkort. Jag ville inte flytta, men när det ändå var dags, så hjälpte min kontaktperson mig att hitta en ny bostad. Nu går jag sista året på gymnasiet och ska läsa vidare till sjuksköterska.”

Brukare

Har du frågor om akut boende eller något annat? 

Söker du en annan typ av boende?

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i akut behov av boende. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar träningsboende, utslussningsboende och lägenheter för utsatta HBTQ-personer.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.