Skyddat boende

Skyddat boende

Adonia Omsorg AB > Skyddat boende

Skyddat boende med kompetens och professionalism

Adonia kan erbjuda ett säkert och välfungerande skyddat boende med stöd som utformas för att tillgodose de enskildas unika behov och önskemål från de placerande socialsekreterarna. Vi kan ta emot både män och kvinnor eller familjer.  Vi kan även erbjuda skyddat boende för män och kvinnor som är i aktivt missbruk. Vi kan erbjuda program för avhoppare.

Adonia arbetar enligt ett sunt och medvetet säkerhetstänk och har utbildning för att göra riskbedömningar som utgår från manualerna FREDA (våld i nära relationer) och PATRIARK (hedersrelaterat våld).

Att leva i ett skyddat boende innebär ofta ett stort ingrepp i individernas frihet och normala liv. Adonia stöttar alltid till självständighet och god hälsa. Vår barnkurator bevakar barnens utveckling och rättigheter.

Skyddsåtgärder och arbetsverktyg

Våra skyddsåtgärder innebär att vi anpassar boendet efter behoven genom att tillhandahålla konkreta skyddsanordningar och se till att personalen är utbildad för ändamålet.

Skyddsåtgärder:

  • Anpassat boende
  • Skyddsanordningar
  • Utbildad personal
  • Sunt och medvetet säkerhetstänk
  • Bra kontaktnät
  • God motivation

Särskilda kunskaper för särskilda behov

Vi arbetar målmedvetet för att ligga i framkant inom särskilt viktiga kunskapsområden såsom mänskliga rättigheter, våld i nära relation, hedersproblematik, barnperspektiv och utsatthet för HBTQ-personer.

Specialkunskaper:

  • Patriark
  • FREDA
  • Trappan
  • KSL

Säkra lägenheter med hög standard

Adonia kan hjälpa kommuner över hela landet med skyddat boende. Lägenheterna är särskilt utvalda för skyddat boende. När vi inreder lägenheterna är målbilden att vi själva skulle vilja bo där. Alltså ställer vi höga krav på att allting är fräscht och funktionellt. Basmöbleringen kompletterar vi gärna om det finns särskilda behov. 

Har du frågor om akut boende eller något annat? 

Söker du en annan typ av boende?

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering.

Boende med stöd och behandling

Boende som bedrivs utifrån HVB-liknande förutsättningar.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver stöd och omsorg hela dygnet.

Kvinnojour

Kvinnojour är ett jourboende för kvinnor i behov av akut skydd och boende.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.