Adonia Omsorg

Adonia - med omsorg för de boende!

Välj ett boende med hopp och handlingskraft

Adonia erbjuder boende i kombination med sociala insatser på uppdrag av socialtjänsten. Vi erbjuder även boende i familjehem för både barn och vuxna. Men det är bara början. Vår egentliga uppgift är att bidra till större självständighet och trygghet för varje individ som bor hos oss. 

Människor med varierande behov och förutsättningar hittar en väg framåt hos Adonia. Ungdomar, ensamstående och familjer som av olika anledningar behöver ett boende med eller utan stöd och skydd. Vare sig det är en planerad flytt eller en akut placering gör vi vårt yttersta för att hitta en lösning som är anpassade till den individ som behöver vår hjälp.

Formell kompetens och starkt engagemang är obligatoriska kvaliteter hos alla våra medarbetare. Under varje placering har vi nära samarbete och frekvent dialog med både socialtjänsten och brukarna. 

”Jag är väldigt, väldigt nöjd med Adonia. De har kunniga medarbetare som är professionella och lätta att samarbeta med. Det är alltid lätt att få kontakt, och de är snabba att höra av sig om det händer något som jag kanske behöver veta. Dessutom är de go’a med ungdomarna, vilket är viktigt för mig. De engagerar sig och lär känna dem.”

Beställare, anställd hos socialtjänsten

Adonia har lösningar för olika behov. Vilken typ av boende söker du?

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar träningsboende, utslussningsboende och lägenheter för utsatta HBTQ-personer.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver ett större hållande i sin vardag än vad ett eget boende med stöd kan ge.