Adonia Omsorg

Adonia - med omsorg för de boende!

Adonia Omsorg

Ett boende med hopp och handlingskraft

Adonia erbjuder boende i kombination med behandling och sociala insatser på uppdrag av socialtjänsten. Även boende i familjehem för både barn och vuxna.

Människor med varierande behov och förutsättningar hittar en väg framåt hos Adonia. Ungdomar, ensamstående och familjer som av olika anledningar behöver ett boende med eller utan stöd och skydd. Vare sig det är en planerad placering eller ett behov av akut insats gör Adonia sitt yttersta för att hitta en lösning som är anpassad till individen.

Adonias personal har formell kompetens och ett starkt engagemang. Målet är att ha ett nära samarbete och dialog med både de som bor hos oss och socialtjänsten.

Adonia har hög tillgänglighet för att kunna erbjuda alla slags boenden. Våra lägenheter finns i Göteborg, Uddevalla, Borås och Ulricehamn. Adonia tar emot placeringar från hela Sverige. Oavsett boendeform (exklusive familjehem) är alla Adonias lägenheter fräscha, bekväma och komplett inredda. Adonia väljer och utrustar varje lägenhet efter måttstocken att vi själva ska trivas där. Trivsel och trygghet i hemmet blir individens plattform för att våga satsa och lyckas på andra plan i livet.

Adonia erbjuder lägenheter i befintliga bostadsområden. Närhet till skolor och aktiviteter ser Adonia som en nyckelfaktor för att placeringen ska bli lyckad. Därför ser Adonia till att alla adresser har bra tillgång till kollektivtrafik och ett socialt utbud.

Adonia har ramavtal med över 100 kommuner inom stödboende, skyddat boende, jourboende, boende med stöd, boende utan stöd samt konsulentstöd inom familjehemsvården.
Har er kommun inte ramavtal med Adonia hjälper Adonia till att skapa avtal genom direktupphandling.

Adonia har även tillstånd från IVO i de boendeformer där det krävs.

Adonia har personal tillgänglig dygnet runt.

”Jag är väldigt, väldigt nöjd med Adonia. De har kunniga medarbetare som är professionella och lätta att samarbeta med. Det är alltid lätt att få kontakt, och de är snabba att höra av sig om det händer något som jag kanske behöver veta.
De engagerar sig.”

Beställare, anställd hos socialtjänsten

Adonia har lösningar för olika behov. Vilken typ av boende söker du?

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering och individuellt planerat stöd

Boende med stöd och behandling

Boende som bedrivs utifrån HVB-liknande förutsättningar med mer närhet till personal.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver stöd och omsorg hela dygnet.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att kunna bli självständiga.