Adonia Omsorg

Adonia - med omsorg för de boende!

Adonia Omsorg AB

Adonia Omsorg

Ett boende med hopp och handlingskraft

Adonia erbjuder boende i kombination med stöd, sociala insatser och viss behandling på uppdrag av socialtjänsten. Boendet är i  lägenhet, kollektivt boende eller i familjehem.

Vare sig det är en planerad placering eller ett behov av akut insats gör Adonia sitt yttersta för att hitta en lösning som är anpassad till individen.

Adonias personal har formell kompetens och ett starkt engagemang samt ett nära samarbete och dialog med både de som bor hos oss och socialtjänsten.

Våra lägenheter finns i Göteborg, Uddevalla, Borås och Ulricehamn. Våra familjehem finns i mellersta och södra Sverige. Vårt kollektiva boende ligger i Uddevalla kommun.

Trivsel och trygghet i hemmet blir individens plattform för att våga satsa och lyckas på andra plan i livet.

Adonia har ramavtal med över 100 kommuner inom stödboende, skyddat boende, jourboende, boende med stöd samt konsulentstöd inom familjehemsvården.
Har er kommun inte ramavtal med Adonia hjälper Adonia till att skapa avtal genom direktupphandling.

Adonia har tillstånd från IVO i de boendeformer där det krävs.

Adonia har personal tillgänglig dygnet runt.

”Jag är väldigt, väldigt nöjd med Adonia. De har kunniga medarbetare som är professionella och lätta att samarbeta med. Det är alltid lätt att få kontakt, och de är snabba att höra av sig om det händer något som jag kanske behöver veta.
De engagerar sig.”

Beställare, anställd hos socialtjänsten

Adonia har lösningar för olika behov. Vilken typ av boende söker du?

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering och individuellt planerat stöd.

Kollektivt boende med stöd

Boende som bedrivs utifrån HVB-liknande förutsättningar med personal på plats dygnet runt.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver stöd och omsorg hela dygnet.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att kunna bli självständiga.