Adonia

Adonia

Stöd, boende & behandling

Adonia omsorgAdonia erbjuder boende med stöd eller behandling på uppdrag av socialtjänsten. Målet är att människor ska bli självständiga och känna sig trygga.

 

Bemanning & Verksamhetsutveckling

adonia bemanningAdonia erbjuder bemanning  både inom handläggning, arbetsledning på olika nivåer samt behandling.

Utöver detta kan Adonia även erbjuda verksamhetsutveckling.