Boende utan stöd

Boende utan stöd

Adonia Omsorg AB > Boende utan stöd

Boende utan stöd, men med stor omsorg

Boende utan stöd innebär att det enbart är ett tryggt boende som behöver lösas. Detta är en lösning för familjer med barn, par och ensamstående som av olika anledningar står utan bostad, men fungerar självständigt i vardagen och bara behöver få en fast punkt i tillvaron tills de kan komma vidare igen.  

Alltid med omsorg om människan

Även när det inte finns ett uttalat stödbehov erbjuder Adonia extra kvalitet och omsorg till de boende. Alla som bor hos oss ska känna sig trygga och sedda, både barn och vuxna. Att ta sig tid att sitta ner och prata, och hålla regelbunden kontakt, tillhör Adonias dagliga rutiner. Det personliga engagemanget är lika självklart hos våra medarbetare som deras formella kompetens.

Centrala lägenheter med hög standard

Boende utan stöd erbjuds ofta som akut boende eller jourboende. Därför är det värdefullt med hög tillgänglighet och flexibilitet för att kunna hitta en lösning snabbt och säkert. De flesta av Adonias lägenheter finns i vanliga bostadsområden i Västra Götaland, främst Göteborg men även i Uddevalla, Borås och Ulricehamn.

Närhet till skolor och aktiviteter ser vi som en nyckelfaktor för att placeringen ska bli lyckad. Därför ser vi också till att alla våra adresser har bra tillgång till kollektivtrafik och ett socialt utbud med caféer, gym, idrottshallar, föreningar, natur med mera. 

När vi inreder lägenheterna är målbilden att vi själva skulle vilja bo där. Alltså ställer Adonia höga krav på att allting är fräscht och funktionellt. Basmöbleringen kompletterar vi gärna om det finns särskilda behov. 

”Samarbetet med Adonia har alltid fungerat väldigt bra. Det är högt i tak, lätt att ta upp och diskutera saker om man inte skulle vara överens. De är flexibla och bra på att anpassa sig till varje placerings unika förutsättningar, även svårplacerade klienter. Det fixar sig! Adonia vill göra skillnad, och ser till att lösa saker på ett smidigt sätt.”

Beställare, anställd hos socialtjänsten

Har du frågor om boende utan stöd eller något annat?

Söker du en annan typ av boende?

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering.

Boende med stöd och behandling

Boende som bedrivs utifrån HVB-liknande förutsättningar.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver stöd och omsorg hela dygnet.

Kvinnojour

Kvinnojour är ett jourboende för kvinnor i behov av akut skydd och boende.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.