Stödboende

Stödboende

Adonia Omsorg AB > Stödboende

Stödboende guidar ungdomar till självständighet

Stödboende är en lösning när man inte kan bo i HVB, och kanske är i behov av att komma ifrån hämmande familjemönster, gruppkonstellationer eller ett begynnande destruktivt leverne.

De mål Adonia arbetar mot sätts alltid upp tillsammans med ungdomens själv, ansvariga socialsekreterare och eventuell vårdnadshavare. Adonia arbetar målinriktat enligt den vårdplan och genomförandeplan som tagits fram tillsammans med de unge och socialtjänsten.

Adonias långsiktiga mål är alltid att våra ungdomar ska kunna skapa sig ett självständigt liv utan inblandning från socialtjänsten.

Välutbildat stödteam för varje ungdom

Adonia arbetar tillsammans med varje individ och utformar alltid vårt stöd utifrån individens egna behov, tankar och drömmar. Det kan handla om att stötta i kontakter med skola, myndigheter, arbetsgivare, sjukvård med mera. 

När det gäller stöd i mer personliga frågor arbetar vi med kontaktmannaskap. Det innebär att två personer ur teamet har en närmare relation till ungdomen för att uppnå större tillit och kontinuitet, vilket främjar måluppfyllelse. Våra medarbetare är välutbildade inom socialt arbete på eftergymnasial nivå.

Stödboende passar ungdomar:

  • med viss förmåga att ta hand om sig själva
  • som behöver stöd för att ta sista steget ut i vuxenvärlden
  • som inte är i behov av HVB-hem
  • med ett stort behov av miljöombyte 

Målmedvetet på individens villkor

Vårt vanligaste uppdrag är att hjälpa ungdomarna till att uppnå godkända betyg och meningsfull sysselsättning, men självständigheten kan också innebära andra målsättningar. De mål vi arbetar mot sätter vi alltid upp tillsammans med ungdomens själv, ansvariga socialsekreterare och eventuell vårdnadshavare. Vi arbetar målinriktat enligt den vårdplan och genomförandeplan som vi tillsammans med socialsekreteraren har tagit fram ihop med respektive ungdom

Vårt långsiktiga mål är alltid att våra ungdomar ska kunna skapa sig ett självständigt liv utan inblandning från oss eller socialtjänsten. Vår verksamhet föddes ur en vilja att erbjuda ett tryggt boende med ett professionellt engagerat stöd specifikt för ungdomar. 

Språklig kompetens:

  • Svenska
  • Engelska
  • Spanska
  • Albanska
  • Tigrinja

Centrala lägenheter med hög standard

Adonia erbjuder stödboende i lägenheter i olika storlekar. De flesta lägenheterna finns i Västra Götaland, främst Göteborg men även i Uddevalla, Borås och Ulricehamn. Samtliga boenden ska vara drogfria. Närhet till skolor och aktiviteter ser vi som en nyckelfaktor för att placeringen ska bli lyckad. Därför ser vi också till att alla våra adresser har bra tillgång till kollektivtrafik och ett socialt utbud med caféer, gym, idrottshallar, föreningar, natur med mera. 

När vi inreder lägenheterna är målbilden att vi själva skulle vilja bo där. Alltså ställer vi höga krav på att allting är fräscht och funktionellt. Basmöbleringen kompletterar vi gärna om det finns särskilda behov. 

Jag fick en fin liten lägenhet hos Adonia och bra kontaktpersoner som var jättesnälla. Då var jag bara 16 år och kände mig väldigt ensam, men de hörde av sig varje dag och hjälpte mig mycket. De lärde mig laga mat och fixade så att jag kunde gå på gym och simskola. Ibland gick jag till deras kontor och fick hjälp med läxor. Jag är jätteglad för allt de gjorde och glömmer dem aldrig.

Brukare

Har du frågor om stödboende eller något annat?

Söker du en annan typ av boende?

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering.

Boende med stöd och behandling

Boende som bedrivs utifrån HVB-liknande förutsättningar.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver stöd och omsorg hela dygnet.

Kvinnojour

Kvinnojour är ett jourboende för kvinnor i behov av akut skydd och boende.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.