Akut/jourboende

Akut/jourboende

Adonia Omsorg AB > Akut/jourboende

Akut boende när du behöver rätt lösning snabbt

Akut/jourboende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. Ofta finns ingen tid för planering när nöden dyker upp. En svår eller rentav destruktiv situation kräver snabba beslut i kombination med pålitlig kompetens och fokus på lösningar.

Akut/jourboende är ett bistånd från socialtjänsten.

Med eller utan stöd, efter behov

Även när det måste gå snabbt ska det bli rätt. Människor har olika behov och förutsättningar som behöver tillgodoses med individuella anpassningar. Adonia kan därför erbjuda stöd i det akuta/jourboendet.

Engagemang och kompetens i balans

Oavsett om det finns ett uttalat stödbehov eller inte, vill Adonia alltid erbjuda extra omsorg till de boende. Alla som bor hos oss ska känna sig trygga och sedda. Att ta sig tid att sitta ner och prata, och hålla regelbunden kontakt, tillhör Adonias dagliga rutiner. Det personliga engagemanget är lika självklart hos våra medarbetare som deras formella kompetens.

Hög tillgänglighet i Västsverige

Adonia strävar ständigt efter en hög tillgänglighet för att kunna erbjuda akut boende/jourboende. Våra lägenheter ligger alla i Västra Götaland, främst i Göteborgsområdet, men även i Uddevalla, Borås och Ulricehamn. Vi tar emot placeringar från hela Sverige.

Vi erbjuder vanliga lägenheter i befintliga bostadsområden. Närhet till skolor och aktiviteter ser Adonia som en nyckelfaktor för att placeringen ska bli lyckad. Därför ser vi också till att alla våra adresser har bra tillgång till kollektivtrafik och ett socialt utbud med caféer, gym, idrottshallar, föreningar, natur med mera. 

När vi inreder lägenheterna är målbilden att vi själva skulle vilja bo där. Alltså ställer Adonia höga krav på att allting är fräscht och funktionellt. Basmöbleringen kompletterar vi gärna om det finns särskilda behov.

Språklig kompetens: 

  • Svenska
  • Engelska
  • Spanska
  • Albanska
  • Tigrinska

”Samarbetet med Adonia har alltid fungerat väldigt bra. Det är högt i tak, lätt att ta upp och diskutera saker om man inte skulle vara överens. De är flexibla och bra på att anpassa sig till varje placerings unika förutsättningar, även svårplacerade klienter. Det fixar sig! Adonia vill göra skillnad, och ser till att lösa saker på ett smidigt sätt.”

Beställare, anställd hos socialtjänsten

Har du frågor om akut boende eller något annat? 

Söker du en annan typ av boende?

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering.

Boende med stöd och behandling

Boende som bedrivs utifrån HVB-liknande förutsättningar.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver stöd och omsorg hela dygnet.

Kvinnojour

Kvinnojour är ett jourboende för kvinnor i behov av akut skydd och boende.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.