Akut boende

Akut boende

Akut boende när du behöver rätt lösning snabbt

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. Ofta finns ingen tid för planering när nöden dyker upp. En svår eller rentav destruktiv situation kräver snabbrörlighet i kombination med pålitlig kompetens och fokus på lösningar. Kontakta Adonia direkt för att få hjälp med akut boende.

Med eller utan stöd, efter behov

Även när det måste gå snabbt ska det bli rätt. Dina klienter har olika behov och förutsättningar som behöver tillgodoses med individuella anpassningar. Den ensamma missbrukaren kan ha stora stödbehov för att få rätsida på vardagen, medan en familj som haft tillfällig otur är mer självständiga och bara behöver få en fast punkt i tillvaron tills de kan komma vidare igen.  

Engagemang och kompetens i balans

Oavsett om det finns ett uttalat stödbehov eller inte, vill Adonia alltid erbjuda extra omsorg till de boende. Alla som bor hos oss ska känna sig trygga och sedda. Att ta sig tid att sitta ner och prata, och hålla regelbunden kontakt, tillhör våra dagliga rutiner. Det personliga engagemanget är lika självklart hos våra medarbetare som deras formella kompetens.

Hög tillgänglighet i Västsverige

Adonia strävar ständigt efter en hög tillgänglighet för att kunna erbjuda akut boende/jourboende. Våra lägenheter och rum ligger alla i Västra Götaland, främst i Göteborgsområdet, men även i Uddevalla, Borås och Ulricehamn. Vi tar emot placeringar från hela Sverige.

Vi erbjuder vanliga lägenheter i befintliga bostadsområden. Samtliga boenden är helt drogfria. Närhet till skolor och aktiviteter ser vi som en nyckelfaktor för att placeringen ska bli lyckad. Därför ser vi också till att alla våra adresser har bra tillgång till kollektivtrafik och ett socialt utbud med caféer, gym, idrottshallar, föreningar, natur med mera. 

När vi inreder lägenheterna är målbilden att vi själva skulle vilja bo där. Alltså ställer vi höga krav på att allting är fräscht och funktionellt. Basmöbleringen kompletterar vi gärna om det finns särskilda behov.

Språklig kompetens: 

  • Svenska
  • Engelska
  • Finska
  • Farsi/dari
  • Somaliska
  • Tigrinja

”Jag var bara 16 år och kunde inte ens laga mat. Men jag fick en kontaktperson hos Adonia som hjälpte till på alla möjliga sätt, med att göra läxor, söka jobb, fylla i lappar till myndigheter och så. De frågade om jag behövde hjälp med matlagningen, men det lärde jag mig på Youtube. Även om jag är van vid att klara mig själv kändes det tryggt att de alltid fanns där om jag behövde dem.”

Brukare

Har du frågor om akut boende eller något annat? 

Söker du en annan typ av boende?

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar träningsboende, utslussningsboende och lägenheter för utsatta HBTQ-personer.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.